Områder, hvor der skal forskes

Videnskab og forskning

 

Teknologien løber hurtigt, hurtigere end vi næsten selv kan følge med, men det er ikke uden konsekvenser. Der er flere og flere mennesker, som ikke har arbejde, der er også flere, som er meget mere stillesiddende end tidligere, og det er en stor belastning for den menneskelige organisme.

Det giver overvægt, og der er mange følgesygdomme i forbindelse med overvægt. Det er blandt andet diabetes, hjertekarsygdomme og meget andet, så der skal forskes en del i at holde os mennesker i live og sikre, vi ikke bliver syge, som følge af den livsstil, der følger med det moderne liv med masser af teknologi.

Store landvindinger

Det er dog også et område, hvor der er bliver forsket meget, og der sker næsten på ugebasis store landvindinger på områder som kræft, infektionssygdomme, livsstilssygdomme og andre områder.

Den øgede teknologi er også en større belastning for jorden, og der er en stor nødvendighed, at der bliver forsket meget i, hvad vi skal gøre for at stoppe den udvikling, vi har lige nu, med at brænde store mængder fossilt brændstof af. Det er nemlig med til at ødelægge jorden, og vi har simpelthen ikke råd til at ødelægge og destruere jorden på den måde, som vi gør lige nu. Det er den eneste jord, som vi kender til, og det vil ganske hurtigt blive til vores undergang, hvis vi ikke får vendt situationen.

Nogle af de større trusler, der i de senere år er kommet til, og som kræver en fælles indsats indenfor forskning, er de resistente bakterier, der kommer til i stigende omfang. De kan ikke behandles med konventionelle midler, og de har spredt sig til hele verden. Hvis de fortsætter med at sprede sig i dette omfang, kan det få meget store konsekvenser.

Det alternative

Der skal selvfølgelig også forskes i, hvilke former for alternativ energikilder, der findes, og som skal overtage for fossilt brændstof. Der er mange, som i de sidste årtier har tænkt på både vindenergi, energi fra vandfald med mere, og der er heldigvis også kommet store anlæg med solenergi op forskellige steder i verden, hvor solen skinner meget, hvilket udelukker Danmark. Men vi har så vindmøller, som kan dække næsten det samlede energiforbrug for hele landet, så mangler der bare at bive fundet en alternativ energikilde til bilerne, og så er verden godt på vej.

nullpoint